Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Dokumenty Stowarzyszenia

  

Aktualne dokumenty stowarzyszenia

ostatnia aktualizacja - listopad 2023 r. 

 

Pobierz plik (Karty zgodności z LSR.pdf) Karty zgodności z LSR 2763 kB
Pobierz plik (Kryteria wyboru operacji - Podejmowanie Działalności 2021.pdf) Kryteria wyboru operacji - Podejmowanie Działalności 2021 1382 kB
Pobierz plik (Kryteria wyboru operacji - Rozwijanie Działalności 2021.pdf) Kryteria wyboru operacji - Rozwijanie Działalności 2021 1288 kB
Pobierz plik (opisy stanowisk dla  pracownik administracyjno projektowy.odt) Opisy stanowisk dla: pracownik administracyjno - projektowy 3 kB
Pobierz plik (opisy stanowisk dla kierownika biura.odt) Opisy stanowisk dla: kierownik biura 5 kB
Pobierz plik (opisy stanowisk dla księgowy.odt) Opisy stanowisk dla: księgowy 3 kB
Pobierz plik (opisy stanowisk dla zastępcy kierownika.odt) Opisy stanowisk dla: zastępca kierownika 5 kB
Pobierz plik (PLAN KOMUNIKACJI NA ROK 2022.docx) PLAN KOMUNIKACJI NA ROK 2023 13 kB
Pobierz plik (PLAN SZKOLEŃ dla członków organów i pracowników 2016 — 2022.docx) PLAN SZKOLEŃ dla członków organów i pracowników 2016 — 2022 21 kB
Pobierz plik (Procedury wyboru i oceny operacji.pdf) Procedury wyboru i oceny operacji 1083 kB
Pobierz plik (Procedury_wyboru_i_oceny_grantobiorcow (2).pdf) Procedury wyboru i oceny grantobiorców 1780 kB
Pobierz plik (regulamin biura.doc) Regulamin biura 101 kB
Pobierz plik (Regulamin Organizacyjny Rady.pdf) Regulamin Organizacyjny Rady 2224 kB
Pobierz plik (STRATEGIA 01.2017.docx) STRATEGIA 01.2017 488 kB
Pobierz plik (Umowa ramowa - Ziemia W-S.pdf) Umowa ramowa - Ziemia W-S 328 kB
Pobierz plik (Uzasadnienie kryteriów - Podejmowanie Działalności 2021.docx) Uzasadnienie kryteriów - Podejmowanie Działalności 2021 172 kB
Pobierz plik (Uzasadnienie kryteriów - Rozwijanie Działalności 2021.docx) Uzasadnienie kryteriów - Rozwijanie Działalności 2021 173 kB
Pobierz plik (załącznik nr 12 kryteria wyboru grantobiorców.docx) Załącznik nr 12 kryteria wyboru grantobiorców 71 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do Umowy ramowej Harmonogram naborów wniosków.docx) Załącznik nr 2 do Umowy ramowej Harmonogram naborów wniosków 21 kB
Pobierz plik (Statut Stowarzyszenia LGD Ziemia Wieluńsko-Sieradzka - 2023.pdf)Statut Stowarzyszenia LGD Ziemia Wieluńsko-Sieradzka - 2023.pdf  3270 kB
Pobierz plik (Lista członków organu decyzyjnego - 2023.docx)Lista członków organu decyzyjnego - 2023.docx 14 kB
Pobierz plik (Lista członków Stowarzyszenia - 2023.xlsx)Lista członków Stowarzyszenia - 2023.xlsx 14 kB

 

 

Archiwalne dokumenty stowarzyszenia

 

 

Pobierz plik (Lista członków LGD.pdf) Lista członków LGD 262 kB
Pobierz plik (Lista członków organu decyzyjnego.pdf) Lista członków organu decyzyjnego 152 kB
Pobierz plik (Nowe kryteria wyboru operacji - Podejmowanie Działalności.docx) Kryteria wyboru operacji - Podejmowanie Działalności 45 kB
Pobierz plik (Nowe kryteria wyboru operacji - Rozwijanie Działalności.docx) Kryteria wyboru operacji - Rozwijanie Działalności 46 kB
Pobierz plik (Procedury wyboru i oceny dla przedsiębiorców.pdf) Procedury wyboru i oceny dla przedsiębiorców 5188 kB
Pobierz plik (Procedury_dla_dzialan_przedsiebiorczych.pdf) Procedury_dla_dzialan_przedsiebiorczych 9936 kB
Pobierz plik (STATUT ziemia wieluńsko-sieradzka.pdf) STATUT ziemia wieluńsko-sieradzka 575 kB
Pobierz plik (zestawienie kosztów LGD 2017.xlsx) Zestawienie kosztów LGD 2017 11 kB
Pobierz plik (PLAN KOMUNIKACJI NA ROK 2022.docx) PLAN KOMUNIKACJI NA ROK 2022 13 kB

 

 

Drukuj

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.