Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Projekty zrealizowane

 PROJEKTY GRANTOWE:

4/2022/G - Rozwój i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko-Sieradzka"
 
Realizacja projektu grantowego 4/2022/G - Rozwój i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko-Sieradzka"
 
W wyniku realizacji operacji osiągnięto następujący cel: Stworzenie szerszej oraz ciekawszej oferty kulturalnej i rekreacyjnej regionu objętego LSR poprzez rozwój i modernizację obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”.  w okresie dwóch lat od podpisania umowy o przyznanie pomocy. 
  
Operacja miała na celu wyposażenie 8 Grantobiorców. Kwota przeznaczona na realizację grantu to 300 000,00 zł
Projekty zostały zrealizowane przez:
 • Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich we Wróblewie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Łagiewnikach
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Naramicach
 • Gmina Ostrówek
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Godynicach
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Stolcu
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Widoradzu
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Rudlickiej
Operacje współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
 
 

 

1/2022/G/1 Budowa placów zabaw i siłowni na obszarze LSR

Realizacja projektu grantowego 1/2022/G/1 - Budowa placów zabaw i siłowni na obszarze LSR

W wyniku realizacji operacji osiągnięto następujący cel: Stworzenie szerszej oferty turystycznej regionu objętego LSR tj. miejsc rekreacyjnych - placów zabaw na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko-Sieradzka" w okresie dwóch lat od podpisania umowy o przyznanie pomocy. 

Operacja miała na celu wyposażenie 10 Grantobiorców. Kwota przeznaczona na realizację grantu to 231 985,00 zł

Projekty zostały zrealizowane przez:

 • Gmina Czarnożyły
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Pyszkowie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kliczkowie Wielkim
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Przedłęczu
 • Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Sieńcu
 • Gmina Brąszewice
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Krzakach
 • Ochotnicza Straż pożarna w Dąbrowie

Operacje współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizacja projektu grantowego 1/2022/G/1

Realizacja projektu grantowego 1/2022/G/2

Realizacja projektu grantowego 1/2022/G/3

Realizacja projektu grantowego 1/2022/G/4

Realizacja projektu grantowego 1/2022/G/5

Realizacja projektu grantowego 1/2022/G/6

Realizacja projektu grantowego 1/2022/G/7

Realizacja projektu grantowego 1/2022/G/8

Realizacja projektu grantowego 1/2022/G/9

Realizacja projektu grantowego 1/2022/G/10 

 

2/2021/G - Rozwój i modernizacja świetlic wiejskich 

Realizacja projektu grantowego 2/2021/G/2 - Rozwój i modernizacja świetlic wiejskich na terenie działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko-Sieradzka"

W wyniku realizacji operacji osiągnięto następujący cel: Stworzenie szerszej oraz ciekawszej oferty kulturalnej i rekreacyjnej regionu objętego LSR tj.  modernizacja świetlic wiejskich, w okresie dwóch lat od podpisania umowy o przyznanie pomocy.

Operacja miała na celu wyposażenie 7 Grantobiorców. Kwota przeznaczona na realizację grantu to 255 779,00 zł

Operacje współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizacja projektu grantowego 2/2021/G/1

Realizacja projektu grantowego 2/2021/G/2

Realizacja projektu grantowego 2/2021/G/3

Realizacja projektu grantowego 2/2021/G/4

Realizacja projektu grantowego 2/2021/G/5

Realizacja projektu grantowego 2/2021/G/6

Realizacja projektu grantowego 2/2021/G/7

 

2/2022/G - Rozwój i modernizacja świetlic wiejskich 

Realizacja projektu grantowego 2/2022/G - Rozwój i modernizacja świetlic wiejskich na terenie działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko-Sieradzka"

W wyniku realizacji operacji osiągnięto następujący cel: Stworzenie szerszej oraz ciekawszej oferty kulturalnej i rekreacyjnej regionu objętego LSR tj.  modernizacja świetlic wiejskich, w okresie dwóch lat od podpisania umowy o przyznanie pomocy.

 

Operacja miała na celu wyposażenie 6 Grantobiorców. Kwota przeznaczona na realizację grantu to 257 000,00 zł

Projekty zostały zrealizowane przez:

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Widoradzu - "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Widoradzu"
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Unikowie – „Modernizacja świetlicy OSP Uników”
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kamaszach – „Modernizacja świetlicy OSP Kamasze”
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu – „Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Bukowcu”
 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Skomlinie – „Modernizacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie”
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozie - "Modernizacja świetlicy wiejskiej w sali OSP w Brzozie poprzez remont centralnego ogrzewania"

Operacje współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizacja projektu grantowego 2/2022/G/1

Realizacja projektu grantowego 2/2022/G/2

Realizacja projektu grantowego 2/2022/G/3

Realizacja projektu grantowego 2/2022/G/4

Realizacja projektu grantowego 2/2022/G/5

Realizacja projektu grantowego 2/2022/G/7

 

 

1/2020/G - Zachowanie dziedzictwa (projekt inwestycyjny)


 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Rocha w Naramicach
 • Klub Pasjonatów Historii Wsi Mokrsko
 • Klasztor Mniszek Kamedułek w Złoczewie

 

Realizacja projektu grantowego 1/2020/G/1

Realizacja projektu grantowego 1/2020/G/3

Realizacja projektu grantowego 1/2020/G/4

 

 

8/2019/G - Utworzenie miejsc rekreacyjno - sportowych na obszarze LSR Stowarzyszenia LGD "Ziemia Wieluńsko- Sieradzka"


 

1/2019/G - Rozwój i modernizacja świetlic na terenie działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko-Sieradzka"


 
 • Jerzy Bajzert
 • OSP Wielgie
 • OSP Wichernik
 • GOUKiS Ostrówek
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Borzęckie, Burdynówka, Miklesz, Zapowiednik - KONICZYNKA

 

Realizacja wniosku 1/2019/G/1

Realizacja wniosku 1/2019/G/2

Realizacja wniosku 1/2019/G/3

Realizacja wniosku 1/2019/G/4

Realizacja wniosku 1/2019/G/5 

 

 

4/2018/G - budowa siłowni 


 

Realizacja wniosku 4/2018/G/1

Realizacja wniosku 4/2018/G/2

Realizacja wniosku 4/2018/G/3

Realizacja wniosku 4/2018/G/4

Realizacja wniosku 4/2018/G/5

Realizacja wniosku 4/2018/G/6

 

 

 

I/2017/G – PLACE ZABAW


Bukowiec

 

  

 

Dzazna

 

 

 

 

Gesina

 

 

 

III/2017/G – PROMOCJA OBSZARU LGD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.