Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Realizacja wniosku 8/2019/G/1- OSP Bieniądzice i 8/2019/G/2 - OSP Słupsko

Realizacja projektu grantowego 8/2019/G pt. "Utworzenie miejsc rekreacyjno-sportowych na obszarze LSR" Stowarzyszenia LGD "Ziemia Wieluńsko- Sieradzka"

Numer

Tytuł

Grantobiorca

8/2019/G/1

Utworzenie miejsc rekreacyjno- sportowych na obszarze LSR" Stowarzyszenia LGD "Ziemia Wieluńsko- Sieradzka"

OSP Bieniądzice 

 

 

Numer

Tytuł

Grantobiorca

8/2019/G/2

Utworzenie miejsc rekreacyjno- sportowych na obszarze LSR" Stowarzyszenia LGD "Ziemia Wieluńsko- Sieradzka"

OSP Słupsko 

Drukuj

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.