Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

PROJEKT WSPÓŁPRACY SPORT

 

Typ projektu: Projekt współpracy

Tytuł projketu: Siłownie Punktem Obszaru Rekreacji Turystycznej

Akronim: SPORT

Działanie: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie: 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Cel projektu: Stworzenie wspólnej oferty turystyczno-rekreacyjno-sportowej o dużym zasięgu rozpoznawalności wraz z elementami innowacyjnymi zwiększającej świadomość społeczną na temat zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez utworzenie 37 siłowni plenerowych na obszarze 4 LGD w ciągu 2 lat od podpisania umowy.

 

Partnerzy projektu: 

 

1) Lokalna Grupa Działania „Podkowa” – koordynator – Dowiedz się więcej o naszym partnerze: http://podkowa.zdwola.com.pl/

2) Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” – Dowiedz się więcej o naszym partnerze: krainawarty.pl

3) Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” – Dowiedz się więcej o naszym partnerze: przymierzejeziorsko.pl

 

 Poniżej mapa z lokalizacjami siłowni. Proszę kliknąć na spinaczu aby zobaczyć zdjęcie. 

 

 

Drukuj

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.