Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Realizacja wniosku 1/2019/G/3

Remont pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w Borzęckim

Numer

Tytuł

Grantobiorca

1/2019/G/3

Remont pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w Borzęckim

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Borzęckie, Burdynówka, Miklesz, Zapowiednik - KONICZYNKA

 

 

Drukuj

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.