Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

  • Strona główna
  • Uncategorised
  • Realizacja projektu grantowego 4/2022/G/3 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w sali OSP w Naramicach poprzez wymianę instalacji elektrycznej
For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Realizacja projektu grantowego 4/2022/G/3 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w sali OSP w Naramicach poprzez wymianę instalacji elektrycznej

W wyniku realizacji operacji osiągnięto następujący cel: Stworzenie szerszej oraz ciekawszej oferty kulturalnej i rekreacyjnej regionu objętego LSR poprzez rozwój i modernizację obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”.
 
Operacja miała na celu wyposażenie 8 Grantobiorców. Kwota przeznaczona na realizację grantu to 300 000,00 zł
 
Operacje współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

 

Numer

Tytuł

Grantobiorca

4/2022/G/3

Modernizacja świetlicy wiejskiej w sali OSP w Naramicach poprzez wymianę instalacji elektrycznej

Ochotnicza Straż Pożarna w Naramicach

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.