Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

  • Strona główna
For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.
W wyniku realizacji operacji osiągnięto następujący cel: Stworzenie szerszej oraz ciekawszej oferty kulturalnej i rekreacyjnej regionu objętego LSR poprzez rozwój i modernizację obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”.
For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.
 
Realizacja projektu grantowego 3/2022/G/5- Budowa placu zabaw w Chotowie.
 
W wyniku realizacji operacji osiągnięto następujący cel: Stworzenie szerszej oferty turystycznej regionu objętego LSR tj. miejsc rekreacyjnych - placów zabaw na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko-Sieradzka" w okresie dwóch lat od podpisania umowy o przyznanie pomocy.
For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.
Realizacja projektu grantowego 3/2022/G/6 - Doposażenie placu zabaw w Mokrsku.
 
W wyniku realizacji operacji osiągnięto następujący cel: Stworzenie szerszej oferty turystycznej regionu objętego LSR tj. miejsc rekreacyjnych - placów zabaw na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko-Sieradzka" w okresie dwóch lat od podpisania umowy o przyznanie pomocy.
 

Drukuj

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.
 
Realizacja projektu grantowego 3/2022/G/4- Budowa placu zabaw z elementami street workout i siłowni w miejscowości Borowiec. Budowa małej architektury. Kompleks rekreacyjny w Borowcu.
 
W wyniku realizacji operacji osiągnięto następujący cel: Stworzenie szerszej oferty turystycznej regionu objętego LSR tj. miejsc rekreacyjnych - placów zabaw na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko-Sieradzka" w okresie dwóch lat od podpisania umowy o przyznanie pomocy.

Więcej artykułów…

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.