Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Walne Zabranie Członków 2024 r.

Na podstawie art. 23 pkt. 8 ppkt. 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Zarząd Stowarzyszenia LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” zwołuje Walne Zebranie Członków w pierwszym terminie w dniu: 11 czerwca 2024r. o godz. 16.00, w drugim terminie w dniu: 11 czerwca 2024r. o godz. 16.15.

Zebranie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków oraz komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu za rok 2023.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2023.
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi za rok 2023.
 11. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2023.
 12. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania merytorycznego za rok 2023.
 13. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Procedury oceny i wyboru operacji Stowarzyszenia LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” dla projektów finansowanych z EFRROW
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Procedury oceny wniosków o powierzenie grantów oraz wyboru Grantobiorców.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”.
 18. Wybory do Zarządu Stowarzyszenia LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”.
 19. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu składu osobowego Zarządu.
 20. Wybory do Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”.
 21. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu składu osobowego Rady.
 22. Wybory do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”.
 23. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 24. Ukonstytuowanie się Zarządu i podjęcie uchwał o zatwierdzeniu składu osobowego Zarządu.
 25. Ukonstytuowanie się Rady i podjęcie uchwał o zatwierdzeniu składu osobowego do Rady.
 26. Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwał o zatwierdzeniu składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 27. Zapytania i wolne wnioski.
 28. Zakończenie Walnego Zebrania Członków

 

Jednocześnie informujemy, że:

 • wszystkie dokumenty są do wglądu w Biurze LGD,
 • składki członkowskie – zgodnie ze statutem – należy opłacać w biurze Stowarzyszenia bądź na rachunek bankowy RBS Lututów o/Wieluń nr 49 9256 0004 0076 7600 2000 0010.

 

 

Proszę o potwierdzenie obecności do dnia 05.06.2024 r.

Dane kontaktowe:

- telefony 665 403 777 (Piotr Kędzia)  lub 782 783 030, 43 886 69 99,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Zaproszenie na Walne Zebranie Członków.pdf)Zaproszenie na Walne Zebranie Członków.pdf220 kB

Drukuj

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.