Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

  • Strona główna
For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” przedstawia wyniki oceny 12 wniosków złożonych w ramach naboru na Podejmowanie działalności gospodarczej, trwającego w okresie od dnia 22.08.2022 r. do dnia 09.09.2022 r.  o numerze 1/2022.
For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.
Z ogromną  radością pragniemy poinformować, że w dniu 12 lipca 2022 r.  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  "Ziemia Wieluńsko-Sieradzka" podpisała umowę o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze.
 

Więcej artykułów…

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.