Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

  • Strona główna
For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Warsztaty refleksyjne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” informuje o realizacji  warsztatów refleksyjnych* w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Warsztat odbędzie się w środę 17 lutego br. w formie hybrydowej – prowadzący wraz z pracownikami w siedzibie biura Stowarzyszenia, goście uczestniczą w formie on-line.

Warsztat poprowadzą Pracownicy biura z udziałem przedstawiciela platformy OMIKRON.

Przedstawione zostaną informacje na jakim etapie realizowana jest Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”  i  jakie problemy powstały podczas jej realizacji.

 

Drukuj

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym projektem  zmian kryteriów wyboru i oceny operacji w ramach LSR dla działań: Podejmowanie działalności gospodarczej i Rozwijanie działalności gospodarczej oraz zmiany w procedurach wyboru i oceny  operacji w ramach LSR, które zostały dostosowane do obowiązujących wytycznych nr 7/1/2020.

Drukuj

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Szanowni Państwo,

zachęcam do udostępniania poniższych wiadomości na swoich prywatnych profilach jak również profilach Państwa LGD.

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3470844166347684&id=887506508014809

http://pslgd.pl/21,none,339,Czy%20wiecie%20jak%20LGD%20wp%C5%82ywaj%C4%85%20na%20rozw%C3%B3j%20obszar%C3%B3w%20wiejskich%20w%20Polsce?

 

 

 

Zapraszam na nową stronę Internetową http://pslgd.pl/

 

Drukuj

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” przedstawia wyniki oceny 4 wniosków złożonych w ramach naboru grantowego 1/2020/G dotyczącego „Zachowanie dziedzictwa lokalnego - inwestycyjny”, trwającego w okresie 09.11.2020 r. do 30.11.2020 r.

Drukuj

Więcej artykułów…

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.