Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

  • Strona główna
For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym projektem  zmian kryteriów wyboru i oceny operacji w ramach LSR dla działań: Podejmowanie działalności gospodarczej i Rozwijanie działalności gospodarczej oraz zmiany w procedurach wyboru i oceny  operacji w ramach LSR, które zostały dostosowane do obowiązujących wytycznych nr 7/1/2020.

Drukuj

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ZMIANY UMÓW O PRZYZNANIE POMOCY DLA OSÓB PODEJMUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 
W związku z istotnymi zmianami warunków przyznania i wypłaty pomocy dla osób podejmujących działalność gospodarczą wprowadzonych m.in. rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i przekazaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa formularza aneksu do umów o przyznaniu pomocy (do umów w wersji 4z i wcześniejszych) pragniemy poinformować o możliwości wystąpienia przez obecnych Beneficjentów pomocy z wnioskami o zmianę zawartych umów.
For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” przedstawia wyniki oceny 4 wniosków złożonych w ramach naboru grantowego 1/2020/G dotyczącego „Zachowanie dziedzictwa lokalnego - inwestycyjny”, trwającego w okresie 09.11.2020 r. do 30.11.2020 r.

Drukuj

Więcej artykułów…

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.