Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

  • Strona główna
For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

5 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi odbyła się uroczyste podpisania nowej umowy ramowej na realizację LSR na lata 2023-2027 między Lokalną Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” a Zarządem Województwa Łódzkiego.

Umowę ze strony Zarządu Województwa Łódzkiego podpisał Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Pan Zbigniew Ziemba oraz Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Górczyński natomiast Stowarzyszenie LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” reprezentowali Prezes LGD Pani Agnieszka Wasińska i Skarbnik Pani Anna Nowak.

Nowa umowa gwarantuje LGD finansowanie planowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju na dalsze lata działań, a kwota tego finansowania to 2 162 500,00 EUR.

LSR realizowana będzie na obszarze 10 gmin tj. gminy: Biała, Brąszewice, Brzeźnio, Czarnożyły, Mokrsko, Ostrówek, Skomlin, Wieluń, Wróblew i Złoczew.

Drukuj

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.
W wyniku realizacji operacji osiągnięto następujący cel: Stworzenie szerszej oraz ciekawszej oferty kulturalnej i rekreacyjnej regionu objętego LSR poprzez rozwój i modernizację obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”.
 

Drukuj

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.
W wyniku realizacji operacji osiągnięto następujący cel: Stworzenie szerszej oraz ciekawszej oferty kulturalnej i rekreacyjnej regionu objętego LSR poprzez rozwój i modernizację obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”.
 

Drukuj

Więcej artykułów…

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.