Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Walne Zebranie Członków - 8 września 2023

Na podstawie art. 23 pkt. 8 ppkt. 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Zarząd Stowarzyszenia LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” zwołuje Walne Zebranie Członków

w pierwszym terminie w dniu: 8 września 2023 r. o godz. 15.30

w drugim terminie w dniu: 8 września 2023 r. o godz. 15.45

Zebranie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków oraz komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie informacji o planowanych zmianach uchwały Walnego Zebrania zatwierdzającej skład Rady Stowarzyszenia
 7. Ukonstytuowanie się Rady Stowarzyszenia
 8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu składu osobowego do Rady po zmianach.
 9. Zmiany do Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wieluńsko- Sieradzka” na lata 2023-2027 – konsultacje.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

 

Jednocześnie informujemy, że:

- wszystkie dokumenty są do wglądu w Biurze LGD,

- składki członkowskie – zgodnie ze statutem – należy opłacać w biurze Stowarzyszenia bądź na rachunek bankowy RBS Lututów o/Wieluń nr 49 9256 0004 0076 7600 2000 0010.

 

                                                                                                                                              Z poważaniem

 

Dane kontaktowe:

- telefony 665 403 777 (Piotr Kędzia)  lub 782 783 030, 43 886 69 99,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Drukuj

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.