Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru na Rozwój działalności gospodarczej 1/2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” przedstawia wyniki oceny 2 wniosków złożonych w ramach naboru na Rozwój działalności gospodarczej, trwającego w okresie od dnia 04.09.2023 r. do dnia 22.09.2023 r.  o numerze 1/2023.

Rada oceniała wnioski pod względem:

  • zgodności operacji z LSR
  • zgodności z celami i wskaźnikami LSR
  • zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020
  • zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru przydzielając odpowiednie punkty

 

Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia protestu od oceny  organu decyzyjnego czyli Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma. Protest należy skierować do Rady  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” na adres: Kilińskiego 23, 98–300 Wieluń. 

Biuro czynne w godzinach  8 - 16.

Druk protestu oraz listy wniosków do pobrania poniżej:

 

Drukuj

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.