Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

  • Strona główna
For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.
Z ogromną  radością pragniemy poinformować, że w dniu 12 lipca 2022 r.  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  "Ziemia Wieluńsko-Sieradzka" podpisała umowę o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze.
 
For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.
W dniu 8 lipca 2022  Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko- Sieradzka”, reprezentowana przez Panią Agnieszkę Wasińską - Prezes Zarządu oraz Panią Annę Nowak- Skarbnika, podpisała z Zarządem Województwa Łódzkiego dwie umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn.:

Więcej artykułów…

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.