Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Wyniki oceny naboru 3/2023/G - "Doposażenie świetlic wiejskich"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” przedstawia wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru grantowego 3/2023/G dotyczącego „Doposażenia świetlic wiejskich”, trwającego w okresie od 14.04.2023 r. do 05.05.2023 r.
Rada oceniała wnioski pod względem:
 
- zgodności z celami i wskaźnikami LSR
 
- zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020
 
- zgodności operacji z LSR
 
- zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru przydzielając odpowiednie punkty
 
 
Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania od oceny  organu decyzyjnego, czyli Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma. Protest należy skierować do Rady  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” i złożyć osobiście pod adres: ul. Kilińskiego 23  98 – 300 Wieluń.  Biuro czynne w godzinach  od 8 - 16.
 
Druk odwołania oraz listy wniosków do pobrania poniżej:

Drukuj

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.