Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru na Podejmowanie działalności gospodarczej 1/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” przedstawia wyniki oceny 12 wniosków złożonych w ramach naboru na Podejmowanie działalności gospodarczej, trwającego w okresie od dnia 22.08.2022 r. do dnia 09.09.2022 r.  o numerze 1/2022.
 
Rada oceniała wnioski pod względem:
 
- zgodności z celami i wskaźnikami LSR
 
- zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020
 
- zgodności operacji z LSR
 
- zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru przydzielając odpowiednie punkty
 
Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia protestu od oceny  organu decyzyjnego czyli Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma. Protest należy skierować do Rady  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” 
 
adres:
ul. Kilińskiego 23 , 98 – 300 Wieluń. 
 
Biuro czynne w godzinach  8 - 16.
 
Druk protestu oraz listy wniosków do pobrania poniżej:

Drukuj

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.