Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Warsztaty refleksyjne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” informuje o realizacji  warsztatów refleksyjnych* w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Warsztat odbędzie się w środę 17 lutego br. w formie hybrydowej – prowadzący wraz z pracownikami w siedzibie biura Stowarzyszenia, goście uczestniczą w formie on-line.

Warsztat poprowadzą Pracownicy biura z udziałem przedstawiciela platformy OMIKRON.

Przedstawione zostaną informacje na jakim etapie realizowana jest Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”  i  jakie problemy powstały podczas jej realizacji.

 

* - Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going wprowadzony do realizacji w LGD Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.). Zgodnie z nią oraz Podręcznikiem Monitoringu i Ewaluacji LSR, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post.

Uczestnikami warsztatu będą pracownicy biura LGD, członkowie Zarządu, Rady LGD oraz Komisji Rewizyjnej, Wójtowie i Burmistrzowie gmin członkowskich, członkowie LGD oraz przedstawiciel innego LGD.

Licząc na Państwa obecność, prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach do dnia 15 lutego 2021r. w celu otrzymania dostępu do spotkania on-line.

Drukuj

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.