Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Podsumowanie warsztatów refleksyjnych

 

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” była organizatorem warsztatów refleksyjnych, które odbyły się  14 lutego 2020 r. w  sali GOKiS w Ostrówku. Warsztaty miały na celu bieżącą analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR w roku 2019. Spotkanie prowadził Pan Mariusz Wachowicz, socjolog, ekspert w analizie danych, założyciel Stowarzyszenia Propagowania Badań Społecznych OMIKRON.

Na początku każdego roku LGD dokonuje oceny wewnętrznej, której najważniejszym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest zapoznanie się z osiągniętymi rezultatami. Uczestnikami warsztatów byli pracownicy biura LGD, członkowie zarządu i Rady LGD, członkowie LGD, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawiciele gmin i członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. Dziękujemy wszystkim za przybycie i aktywny udział w warsztatach.

Oto kilka zdjęć z warsztatów:

 

 

 

 

 

Drukuj

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.