Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Posumowanie szkolenia z pierwszej pomocy

W dniu 19 listopada 2019 r. odbyło się szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Zajęcia w formie wykładu i warsztatu z użyciem fantomu do resuscytacji poprowadził ratownik medyczny p. Sebastian Jasiński. Celem szkolenia było nabycie wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego.  Najważniejszymi aspektami szkolenia było właściwe ocenianie sytuacji, efektywne wezwanie pomocy, oraz w sytuacjach nagłych bezpieczne i samodzielne zastosowanie zabiegów ratujących życie. Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie. Uczestnicy podkreślali profesjonalizm Prowadzącego, wyjątkowość zajęć w formie warsztatów oraz wspaniałą atmosferę podczas zajęć.
Uczestnikom bardzo dziękujemy za przybycie, Gminie Wieluń za udostępnienie sali, a Panu Sebastianowi  za profesjonalne przekazanie tak istotnej i potrzebnej wiedzy.
 
 
 

Drukuj

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.