Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Wyniki oceny Projektu Grantowego 7/2019/G - Place Zabaw

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” przedstawia wyniki oceny 4 wniosków złożonych w ramach naboru grantowego  7/2019/G dotyczącego „Placy zabaw”,  trwającego w okresie 04.07.2019 r. do 02.08.2019 r.

Rada oceniała wnioski pod względem:

 

- zgodności z celami i wskaźnikami LSR

 - zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

 - zgodności operacji z LSR

 - zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru przydzielając odpowiednie punkty

 

Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania od oceny  organu decyzyjnego czyli Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma. Protest należy skierować do Rady  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” i złożyć osobiści epod adres: ul. Kilińskiego 23  98 – 300 Wieluń.  Biuro czynne w godzinach  od 8 - 16.

 

Druk odwołania oraz listy wniosków do pobrania poniżej:

Drukuj

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.