Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Uroczyste podpisanie umów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego

 
W dniu 10 czerwca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisaliśmy kolejne umowy o przyznaniu pomocy na projekty grantowe.
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”, reprezentowana przez Panią Agnieszkę Wasińską- Prezesa Zarządu oraz Panią Annę Nowak- Skarbnika,  podpisała 2 umowy na realizację projektów grantowych. Kwota pomocy na realizację projektów polegających na budowie 4 placów zabaw w miejscowościach Rakowice, Skrzynno, Brzoza i Czarnożyły wynosi 88 702,00 zł.
Kolejne 4 zadania będą realizowane w gminach: Biała, Czarnożyły i Skomlin, w ramach zachowania dziedzictwa lokalnego i regionalnego obszaru LGD z dofinansowaniem na kwotę 110 036,00 zł.
 
W dniu 20 maja br. Nasze Stowarzyszenie otrzymało także  pomoc w wysokości 150 486,00 zł na realizację 6 projektów na obszarze gmin: Biała, Skomlin, Ostrówek, Złoczew oraz  Brąszewice. W ramach projektu grantowego zrealizowane zostaną operacje dotyczące budowy zewnętrznych siłowni, miejsc postojowych i punktów informacyjno-serwisowych dla rowerzystów, a także budowa sceny plenerowej. W skład reprezentacji Stowarzyszenia wchodziła Pani Agnieszka Wasińska- Prezes Zarządu oraz Pani Janina Szczecińska. 
 
Podpisane umowy zostały wręczone przez Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego.
 

Drukuj

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.