Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Ogłoszenie wyników na stanowisko Kierownika Biura

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Kierownik biura
 
Informacja o zakończeniu procedury naboru i ogłoszenie wyników naboru na wolne stanowisko pracy: Kierownik biura w LGD „Ziemia Wieluńsko- Sieradzka”
 
Lokalna Grupa Działania „Ziemia- Wieluńsko- Sieradzka” informuje , że w dniu 28 lutego 2019r. zakończono procedurę NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY W LGD „Ziemia Wieluńsko- Sieradzka” w Wieluniu, ul. Kilińskiego 23 , 98-300 WIELUŃ
 
KIEROWNIK BIURA
 
W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany  Pan Piotr Kędzia.
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Pan Piotr Kędzia zam. Osjaków, złożył aplikację spełniającą wymogi formalne podane w ogłoszeniu o naborze.
 
Przeprowadzona rozmowa wykazała, iż kandydat posiada najlepszą znajomość zagadnień podanych w ogłoszeniu, niezbędne kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz odpowiednie cechy osobowości przydatne na stanowisku kierownika biura LGD „Ziemia Wieluńsko- Sieradzka”
 
 
Pozostałym kandydatom dziękujemy.                          

Drukuj

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.