Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Wyniki oceny naboru 2/2017/G – budowa/przebudowa świetlic wiejskich

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” przedstawia wyniki oceny 11 wniosków złożonych w ramach naboru grantowego 2/2017/G dotyczącego budowy/przebudowy świetlic wiejskich,  trwającego w okresie 04.05.2017r. –19.05.2017 r.

Rada oceniała wnioski pod względem:

- zgodności z celami i wskaźnikami LSR

- zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

- zgodności operacji z LSR

- zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru przydzielając odpowiednie punkty

Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania od oceny  organu decyzyjnego czyli Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia wieluńsko-Sieradzka” w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma. Protest należy skierować do Rady  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”  adres: ul. Kilińskiego 23  98 – 300 Wieluń.  Biuro czynne w godzinach  od 8 - 16

 Druk odwołania oraz listy wniosków do pobrania poniżej:

 

 

Drukuj

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.