Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńsko - Sieradzka

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Ogłoszenie o wynikach oceny wniosków z rozwijania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” przedstawia wyniki oceny 26 wniosków złożonych w ramach Rozwijanie działalności gospodarczej, naboru trwającego w okresie 08.03.2017r. – 24.03.2017r. o numerze 2/2017.

Rada oceniała wnioski pod względem:

- zgodności z celami i wskaźnikami LSR

- zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020

- zgodności operacji z LSR

- zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru przydzielając odpowiednie punkty

Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia protestu od oceny  organu decyzyjnego czyli Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia wieluńsko-Sieradzka” w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma. Protest należy skierować do Rady  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”  adres: ul. Kilińskiego 23, 98 – 300 Wieluń.  Biuro czynne w godzinach  od 8.00 do 16.00.

 Druk protestu oraz listy wniosków do pobrania poniżej:

Drukuj

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.