For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Wyniki oceny Projektu Grantowego 1/2021/G - Budowa placów zabaw i siłowni

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” przedstawia wyniki oceny 4 wniosków złożonych w ramach naboru grantowego 1/2021/G dotyczącego „Budowy placów zabaw i siłowni”, trwającego w okresie 26.07.2021 r. do 20.08.2021 r.
Rada oceniała wnioski pod względem:
 
- zgodności z celami i wskaźnikami LSR
 
- zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020
 
- zgodności operacji z LSR
 
- zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru przydzielając odpowiednie punkty
 
 
 
Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania od oceny  organu decyzyjnego, czyli Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma. Protest należy skierować do Rady  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” i złożyć osobiście pod adres: ul. Kilińskiego 23  98 – 300 Wieluń.  Biuro czynne w godzinach  od 8 - 16.
 
 
Druk odwołania oraz listy wniosków do pobrania poniżej:

Drukuj