For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Ogłoszenie o naborze nr 1/2020/G

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2020/G ZACHOWANIE DZIEDZICTWA - INWESTYCYJNY

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  1. Termin i miejsce składania wniosków:

 

Kwota Projektu grantowego na realizację Grantów – 150 000,00 zł

 

  1. Forma wsparcia:

 

III. Zakres tematyczny:

 

Operacje obejmujące operacje zachowujące dziedzictwo lokalne (§2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).

  1. Zadanie:

W ramach zadania naboru konkursowego przeprowadzone będą inwestycje zachowujące dziedzictwo lokalne. W ramach Projektu grantowego realizowane będą 3 granty inwestycyjne z zachowania dziedzictwa lokalnego.

 

  1. Planowane cele i wskaźniki do osiągnięcia w ramach konkursu:

 

 

  1. V Warunki udzielenia wsparcia:

 

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto:

Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej w siedzibie Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

VII. Kryteria wyboru operacji.

Dostępne są na stronie internetowej www.zw-s.pl

Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg 20 punktów wynikający z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

VIII. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji znajduje się na stronie internetowej www.zw-s.pl,  w plikach do pobrania w ogłoszeniu o danym naborze.

 

  1. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 150 000,00 zł
  2. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz projekt umowy o powierzenie grantu.

 

Dostępne są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” www.zw-s.pl

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”, ul. Kilińskiego 23, 98-300 Wieluń, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, tel. (43) 886 06 99 lub 665 403 777 lub 782 783 030, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.zw-s.pl

 

Przejście do generatora wniosków online:
https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=f1a635378ff52ccb&&b=48e48ebb88b3db38ac33203074108349
 

Drukuj