For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Wyniki oceny naboru 1/2019/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” przedstawia wyniki oceny 7 wniosków złożonych w ramach naboru grantowego  1/2019/G pn. „Modernizacja świetlic wiejskich ”,  trwającego w okresie  31.12.2018 r. do 21.01.2019 r.
 
Rada oceniała wnioski pod względem:
 
- zgodności z celami i wskaźnikami LSR
 
- zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020
 
- zgodności operacji z LSR
 
- zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru przydzielając odpowiednie punkty
 
Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania od oceny  organu decyzyjnego czyli Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia wieluńsko-Sieradzka” w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma. Protest należy skierować do Rady  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” i złożyć osobiści epod adres: ul. Kilińskiego 23  98 – 300 Wieluń.  Biuro czynne w godzinach  od 8 - 16.
 
Druk odwołania oraz listy wniosków do pobrania poniżej:

Drukuj